14/11/2020

Persbericht Lions Club WerkendamC:\Users\Coen Hartman\Downloads\lionlogo_2c.jpg

Vrijwilligers blij met Lions steun

Het  Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds  van Lions Club Werkendam ontving veel reacties binnen onze gemeente. Tot nu toe 25 aanvragen, waarvan de eerste 10 aanvragen nu zijn beoordeeld en gehonoreerd met een bijdrage. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers actief op allerlei gebied in Altena. En allemaal ondervinden ze in deze corona tijd problemen. Activiteiten, die niet door kunnen gaan. Minder sponsors, geen inzamelingsacties en geen optredens. Het ruggensteuntje van Lions komt dan ook als geroepen. 

Leuke positieve reacties van de eerste aanvragers

De Vishaler DD 13 uit Woudrichem heeft nauwelijks kunnen uitvaren deze zomer en liep veel inkomsten mis. Maar de kosten gaan door. De Avond4daagse in Werkendam kon niet doorgaan, maar maakte wel kosten en wil volgend jaar iets extra’s doen voor alle deelnemers. De Fanfare uit Andel mist veel inkomsten door het niet doorgaan van optredens en wil graag ook verder gaan met opleiding van de jeugd. OV Oudendijk, dorpshuis zonder subsidie, derft veel huurinkomsten en wil iets doen voor haar gebruikers. Stichting voor de jeugd de Pomp in Almkerk probeert in deze tijd de jeugd te verbinden en onderhoudt nu de contacten via livestreams en andere online activiteiten. Stichting Olopikidong‘oe in Andel steunt een school in Kenya met haar stroomvoorziening door middel van zonnepanelen. Maar kan nu nauwelijks geld inzamelen.  De Stichting Vrienden van het Kornhuys in Dussen wil graag in deze corona tijd een snoezelruimte creëren voor de bewoners. De Sponsor Commissie van Stichting de Bloesemhoff wil voor de toekomstige 13 bewoners van de woonvoorziening in Andel helpen met de aankleding van de centrale ruimtes en de tuin.  De 25 werknemers van ’n Tikkie Anders uit Sleeuwijk krijgen een presentje voor de feestdagen. De Zonnebloem in Nieuwendijk en Almkerk kan zelf nu geen acties doen en gebruikt de gift om toch iets te kunnen betekenen voor haar gasten.

De resterende aanvragen worden nu bekeken door de Goede Doelen Commissie van de Lions Club Werkendam ]. Het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds  stelt een bedrag van totaal € 10.000,00 beschikbaar.  Uit dit fonds wordt na goedkeuring een bedrag van €250,- tot maximum € 1.000,-  per aanvrager toegekend.  Als u nog in aanmerking wilt komen,  stuur dan een email aan werkendam@lions.nl. Uiterste aanmelddatum 26 november 2020.  U ontvangt een kort aanvraag formulier, dat u per mail kunt retourneren uiterlijk voor 30 november 2020. Meer informatie vindt u op de website  www.werkendam.lions.nl